Stäng
Skogås Centrum

Parkering i Skogås centrum

Skogås centrum har uppdragit åt Estate att ombesörja övervakning av parkeringsplatser och parkeringshus. Skälet är att attraktiva parkeringsplatser ska finnas tillgängliga för besökare vid centrumanläggningar, skolor och idrottsanläggningar etc. Om dessa inte övervakas finns risken att de istället används för långtidsparkering.

Estate arbetar på Skogås centrums uppdrag inom ramen för Lag (1984:318) om kontrollavgift vid olovlig parkering (LKOP). De följer etiska regler som fastställts dels av branschorganisationen Svepark, men också egna, mer långtgående interna regler.

Ytterligare information återfinns på Estate.se

Utomhusparkering och parkeringshus 
Fri parkering 2 timmar mot biljett, därefter 12 kr/timme.

Biljettautomater
Det finns två biljettautomater på området. En är placerad till vänster of entrén till centrum. Den andra biljettautomaten är placerad vid infarten till garaget.

SMS Park (app) 
Ladda ner SMS Park på Google Play eller Appstore och följ instruktionerna. Tjänsten är kostnadsfri om du parkerar kortare tid än två timmar.

SMS 
Skriv zonkod 1536 registreringsnr personnummer och skicka till 0700-40 40 40. För att avsluta skicka Avsluta till samma telefonnummer.

På parkeringen, närmast entrén, finns två platser reserverade för personer som innehar parkeringstillstånd för rörelsehindrade. De platserna är avgiftsfria men tidsbegränsade till 3 timmar. 

15 nov-31 mars är det parkeringsförbud alla nätter mellan lö 02-06, alla dygn.